Leon Ravestein

Financieel en organisatorisch maatwerk

Ravestein Maatwerk is de partner voor ondernemers op het moment dat de onderneming rust en stabiliteit zoekt of juist tegen een nieuwe uitdaging aan loopt. Als betrokken en deskundig adviseur wordt gezamenlijk het te kiezen traject bepaald en bewandeld. Ravestein Maatwerk is er om toegevoegde waarde te leveren!

Leon Ravestein Financieel en organisatorisch maatwerk

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf staan er bij het nemen van beslissingen vaak alleen voor. Veelal zijn er geen medewerkers of relaties om keuzes mee te bespreken of liggen vragen buiten het werkterrein van de gangbare huisadviseurs zoals bankadviseur of accountant. In bepaalde gevallen wordt de ondernemer geconfronteerd met vraagstukken die niet direct lekker aanvoelen. Bij dergelijke vraagstukken is het fijn om terug te kunnen vallen op een sparringpartner. Hierdoor wordt voorkomen dat niet het wiel opnieuw wordt uitgevonden.

Ravestein Maatwerk kan dan een oplossing zijn. Op basis van jarenlange ervaring op financieel en organisatorisch gebied kunnen wij samen met de ondernemer tot een frisse en efficiƫnte aanpak komen van problemen of overdenkingen. Een goede samenwerking leidt tot heldere resultaten.

Wij hebben niet de pretentie alwetend te zijn. Daarom zal voor specialistische vraagstukken in teamverband met andere deskundigen worden gestreefd naar een optimaal advies.

Bij ons staat betrokkenheid bij de onderneming en het heldere resultaat voorop. De adviseur van Ravestein Maatwerk spreekt de taal van de ondernemer.

Wie bent u?

U bent een ondernemer met een positieve kijk op uw onderneming. Dagelijks wordt u geconfronteerd met uitdagingen welke u met beide handen aan wilt pakken en bedreigingen welke u buiten de deur probeert te houden. Om zaken te stroomlijnen of in kaart te brengen komt het voor dat u graag eerst met een deskundige wilt praten. Voor dergelijke gesprekken kunt u een beroep doen op Ravestein Maatwerk.

Ravestein Maatwerk is een financieel en organisatorisch adviesbureau
Ondernemingen in het midden en kleinbedrijf kunnen bij ons terecht voor advies over onder andere de navolgende zaken:

Financieel maatwerk:

 • Opstellen bedrijfsplannen
 • Management informatie opzetten
 • Prognoses en begrotingen maken
 • Investeringsplannen uitwerken
 • Financieringsaanvragen begeleiden

Organisatorisch maatwerk:

 • Klankbord voor de ondernemer
 • Coaching en begeleiding team
 • Interne processen opzetten en/of aanscherpen
 • Begeleiden administratieve afdeling
 • Beoordelen werkzaamheden van huisadviseurs als bank of accountant
 • Trajectbegeleiding bij bedrijfsoverdracht en aan- en verkoop onderneming